Nyhedsbrev sommeren 2016.

 

Sommeren er over os og det er dejligt. Der er dage med meget sol og andre med megen regn. Typisk dansk sommer.

I dette første nyhedsbrev vil jeg fortælle lidt om, hvad vi laver på Glyngøre Ældrecenter.

Vi har nogle faste tilbagevendende aktiviteter så som gymnastik, åben dagcenter, sang, højtlæsning, gudstjeneste, banko, foredrag/underholdning, gåtur, mandeklub, demens klub, snapseklub, erindringsdans, wellness m.v.

Vi har stor glæde af frivillige, der hjælper med en del arrangementer. Personalet er også meget engageret i en del aktiviteter.

Det nye inden for det sidste år er det åbne dagcenter, hver mandag fra kl. 13.30 til 15.00, hvor alle er velkomne, både fra centeret og fra Glyngøre området. Der deltager ca. 20 hver mandag.

Erindringsdans er ligeledes noget forholdsvis nyt. Det startede som et projekt under Alzheimers foreningen. Vi har valgt at fortsætte en gang i måneden, dette annonceres på Glyngøre Ældrecenters opslagstavle. Det er også en stor succes, beboerne elsker at danse.

Vi har en campingvogn, som nu er stillet op på græsplænen ved den ene terrasse. Den er indkøbt for midler, der er sponsoreret af lokale erhvervsdrivende. Den må benyttes af alle. Eksempelvis kan man tage sin kaffe med derud og læse i gamle Familie Journaler. Rigtig retro. En rigtig god mulighed for at få en snak om gamle dage.

Hver sommer er vi på udflugt, alle på Ældrecenteret får en invitation. I år deltog 15 af centerets beboere, 5 frivillige og 3 personaler. Vi var på Fur, hvilket er blevet en tradition, vist 4 år i træk. Beboerne bestemmer selv, hvor de gerne vil hen. Vi kører først rundt på Fur, dernæst spiser vi medbragt mad på Fur Ældrecenter med de beboere derfra, der ønsker at deltage. På hjemturen kørte vi i år langs Sallings nordkyst hjem til Glyngøre. En dejlig tur.

I løbet af efteråret håber vi meget at få tildelt en reklamefinansieret bus fra Eskelund Marketing. Der samles stadig sponsorater ind til bussen. Bussen vil høre til på Glyngøre Ældrecenter, men kan lånes ud til øvrige Ældrecentre. En sådan bus vil kunne give beboerne mange muligheder for spontant, at kunne komme ud og opleve skift i årstiderne og nyde kaffen i det fri.

Vi har meget fokus på Wellness og ser hvor god en virkning det har på beboerne. Der er bl.a. fodbad, håndmassage, sansegynge, sagte musik, blid berøring, lakering af negle samt meget mere.

Hen over sommeren vil der være en del vikarer, da personalet skal afvikle sommerferie. Vi har dygtige vikarer og selvfølgelig vores faste dygtige personale.

 

Forsat rigtig god sommer.

 

Med venlig hilsen

 

Doris Bisgaard

Områdeleder.

Publiceret 09-08-2016